Piktina – Thời gian gần đây, có nhiều nhà thiết kế lẫn các chiến dịch thời