Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

● Quy định chung

1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (sau đây được gọi tắt là: “Chính sách bảo mật”) được ban hành bởi Công ty TNHH Piktina VietNam, mã số thuế: 0316978807, địa chỉ: 62/58/2 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là: “Piktina VietNam”) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam.

2. Piktina VietNam nhận biết tầm quan trọng của Dữ liệu cá nhân mà quý Khách hàng/Đối tác đã tin tưởng giao cho Piktina VietNam và tin rằng Piktina VietNam có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này giúp quý Khách hàng/Đối tác hiểu được cách thức Piktina VietNam thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân mà quý Khách hàng/Đối tác đã cung cấp cho Piktina VietNam và/hoặc lưu trữ Dữ liệu cá nhân về quý Khách hàng/Đối tác, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp quý Khách hàng/Đối tác đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của quý Khách hàng/Đối tác.

3. Chính sách bảo mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ liệu cá nhân bởi Piktina VietNam và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết nào với Piktina VietNam, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Piktina VietNam (“Người Đại Diện”). Dữ liệu cá nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về quý Khách hàng/Đối tác mà Piktina VietNam nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc quý Khách hàng/Đối tác cung cấp cho Piktina VietNam, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc quý Khách hàng/Đối tác truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của quý Khách hàng/Đối tác phù hợp theo quy định của pháp luật. 

● Cơ sở xử lý Dữ liệu cá nhân

1. Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam, quý Khách hàng/Đối tác xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính sách bảo mật này, và theo đây quý Khách hàng/Đối tác đồng thuận, cho phép Piktina VietNam và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Nếu quý Khách hàng/Đối tác không đồng ý cho phép Piktina VietNam thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ liệu cá nhân của mình như quy định trong Chính sách bảo mật này, quý Khách hàng/Đối tác vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam.

2. Quý Khách hàng/Đối tác có thể rút lại sự chấp thuận cho phép Piktina VietNam và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ liệu cá nhân bằng việc gửi thông báo cho Piktina VietNam và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ liệu cá nhân về điều này. Trong trường hợp này, quý Khách hàng/Đối tác lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ liệu cá nhân trên cơ sở sự chấp thuận của quý Khách hàng/Đối tác, đồng thời Dữ liệu cá nhân vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi quý Khách hàng/Đối tác từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, Piktina VietNam có thể sẽ không cung cấp cho quý Khách hàng/Đối tác các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.

3. Quý Khách hàng/Đối tác đồng ý không cung cấp cho Piktina VietNam/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây hiểu nhầm và quý Khách hàng/Đối tác đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của quý Khách hàng/Đối tác.

4. Quý Khách hàng/Đối tác cần biết rằng Internet không phải là một hình thức giao tiếp an toàn, và mọi rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà quý Khách hàng/Đối tác cư trú. Piktina VietNam/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

● Thu thập Dữ liệu cá nhân

Piktina VietNam thu thập Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. Piktina VietNam có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác lại tạo điều kiện tốt nhất cho quý Khách hàng/Đối tác cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina của Piktina VietNam.

1. Thu thập Dữ liệu cá nhân khi quý Khách hàng/Đối tác cung cấp cho Piktina VietNam

 • Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác;
 • Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, địa chỉ thư điện tử cá nhân, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ quý Khách hàng/Đối tác;
 • Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ Piktina VietNam để quý Khách hàng/Đối tác đủ điều kiện cung cấp/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Piktina VietNam;
 • Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực;
 • Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa Piktina VietNam và quý Khách hàng/Đối tác khi quý Khách hàng/Đối tác liên hệ Piktina VietNam qua các kênh: điện thoại, email, văn bản, … hoặc ngược lại (Piktina VietNam liên hệ với quý Khách hàng/Đối tác);
 • Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà quý Khách hàng/Đối tác sử dụng, Piktina VietNam có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của quý Khách hàng/Đối tác khi quý Khách hàng/Đối tác sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina;
 • Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, lý lịch tư pháp, dữ liệu sinh trắc học, y tế, giáo dục, tài chính, việc làm,  … chỉ thu thập thông tin này khi quý Khách hàng/Đối tác đồng ý hoặc khi Piktina VietNam tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan và Chính sách bảo mật này;
 • Các thông tin được quý Khách hàng/Đối tác đồng ý cung cấp cho Piktina VietNam thông qua thông qua các chương trình, sự kiện mà quý Khách hàng/Đối tác đồng ý kê khai và cung cấp cho Piktina VietNam/Người Đại Diện.

2. Thu thập Dữ liệu cá nhân khi quý Khách hàng/Đối tác sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina của Piktina VietNam:

 • Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách, hành trình chuyến xe …);
 • Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian, … thanh toán);
 • Đánh giá, nhận xét về việc quý Khách hàng/Đối tác cung cấp/sử dụng dịch vụ;
 • Vị trí của quý Khách hàng/Đối tác;
 • Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng, … thiết bị sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina;
 • Trao đổi, phản hồi giữa quý Khách hàng/Đối tác và Piktina VietNam, đối tác cung cấp dịch vụ cùng Piktina VietNam trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina.

3. Thu thập Dữ liệu cá nhân từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác:

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ liệu cá nhân như quy định tại Điểm a và b Khoản 4, Piktina VietNam thu thập Dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác;
 • Từ các nguồn dữ liệu được công khai;
 • Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Từ các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của Piktina VietNam.

II. ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT

● Mục đích thu thập

1. Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho quý Khách hàng/Đối tác 

 • Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của quý Khách hàng/Đối tác;
 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của quý Khách hàng/Đối tác và duy trì mối quan hệ khách hàng với quý Khách hàng/Đối tác;
 • Thẩm định tính phù hợp khi quý Khách hàng/Đối tác đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ;
 • Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân;
 • Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với khách hàng và tài khoản;
 • Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm dịch vụ;
 • Cung cấp cho quý Khách hàng/Đối tác các chương trình khuyến mại, chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính;
 • Piktina VietNam/Đơn vị thành viên giới thiệu đến quý Khách hàng/Đối tác những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng của mình/Đối tác hợp tác của Piktina VietNam.

2. Cung cấp chương trình khách hàng thường xuyên
Piktina VietNam sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình khách hàng thường xuyên, (ii) gửi đến quý Khách hàng/Đối tác các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với quý Khách hàng/Đối tác nhằm giải quyết các yêu cầu từ quý Khách hàng/Đối tác, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

3. Thực hiện các quy định về kế toán, thuế
Piktina VietNam thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
Piktina VietNam sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp cho quý Khách hàng/Đối tác các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ quý Khách hàng/Đối tác để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ quý Khách hàng/Đối tác, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của quý Khách hàng/Đối tác, và (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng Piktina của Piktina VietNam, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của quý Khách hàng/Đối tác nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của quý Khách hàng/Đối tác.

5. Liên hệ với quý Khách hàng/Đối tác
Piktina VietNam sử dụng Dữ liệu cá nhân để liên hệ với quý Khách hàng/Đối tác qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Piktina VietNam theo yêu cầu của quý Khách hàng/Đối tác hoặc trong trường hợp cần thiết.

6. Tiếp thị trực tiếp
Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của Piktina VietNam và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của Piktina VietNam; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Piktina VietNam có thể liên lạc tiếp thị đến quý Khách hàng/Đối tác qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để quý Khách hàng/Đối tác nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu quý Khách hàng/Đối tác muốn hủy đăng ký xử lý Dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị quý Khách hàng/Đối tác có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.

7. Nghiên cứu phát triển và bảo mật
Piktina VietNam có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà Piktina VietNam thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép Piktina VietNam hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của quý Khách hàng/Đối tác, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina của Piktina VietNam, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, bảo hiểm, …

8. Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý
Piktina VietNam sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác để bảo vệ an toàn cho quý Khách hàng/Đối tác và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách:

 • Xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ;
 • Khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm’
 • Chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của quý Khách hàng/Đối tác với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Piktina VietNam sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Piktina VietNam.

9. Cho các mục đích khác

 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và ứng dụng Piktina của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc quý Khách hàng/Đối tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Piktina VietNam hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của quý Khách hàng/Đối tác với Piktina VietNam;
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà Piktina VietNam thông báo cho quý Khách hàng/Đối tác tại thời điểm xin sự cho phép của quý Khách hàng/Đối tác hoặc khi Piktina VietNam đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính sách bảo mật này.

● Phạm vi sử dụng thông tin:

 •  Thông tin của Khách hàng/Đối tác được sử dụng trong công tác bán và chăm sóc khách hàng của Piktina VietNam
 • Thông tin của Khách hàng có thể được cung cấp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có yêu cầu nghiệp vụ điều tra.

● Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

 • Piktina VietNam lưu trữ Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.
 • Piktina VietNam sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân do quý Khách hàng/Đối tác cung cấp trong quá trịnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi quý Khách hàng/Đối tác có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ liệu cá nhân đã cung cấp. Trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trữ có thời hạn xác định, Piktina VietNam sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác theo luật định. 
 • Thời gian lưu trữ dữ liệu: Theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm

● Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Piktina VietNam sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân nêu tại Chính sách bảo mật này như sau:

 • Các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị liên kết, đơn vị thành viên, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của Piktina VietNam liên quan đến thực hiện cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của quý Khách hàng/Đối tác;
 • Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của Piktina VietNam bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; đối tác tiếp thị; đối tác tài chính, bảo hiểm; nhà cung cấp dịch vụ nhận biết danh tính; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính;
 • Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Piktina VietNam để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến quý Khách hàng/Đối tác;
 • Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

● Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY TNHH PIKTINA VIETNAM
 • Địa chỉ: 62/58/2 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: +84901109588
 • Email: [email protected]

● Phương thức để quý Khách hàng/Đối tác tiếp cận, điều chỉnh, hủy bỏ Dữ liệu cá nhân của mình
Quý Khách hàng/Đối tác có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:

 • Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý Khách hàng/Đối tác trên các trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina của Piktina VietNam (nếu có) sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc
 • Quý Khách hàng/Đối tác có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ liệu cá nhân, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của quý Khách hàng/Đối tác bằng cách gửi thông tin tới email: [email protected] hoặc liên hệ tổng đài theo điện thoại: +84901109588.

● Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
1. Piktina VietNam cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ Dữ liệu cá nhân:

 • Thu thập Dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính sách bảo mật này;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính sách bảo mật này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;
 • Dữ liệu cá nhân của được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;
 • Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của Dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

2. Ngoài các quy định nêu trên, Piktina VietNam cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ liệu cá nhân.

● Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc  thông tin cá nhân khách hàng:

 • Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Piktina VietNam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Piktina VietNam và thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Piktina VietNam bằng cách gọi điện thoại đến số 0909448865, gửi phản hồi qua ứng dụng Piktina hoặc trang https://piktina.com/
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Piktina VietNam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Piktina VietNam sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 • Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Piktina VietNam, Piktina VietNam sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
 • Piktina VietNam tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Piktina VietNam cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

● Giám Sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Piktina VietNam có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa quý Khách hàng/Đối tác và Piktina VietNam để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của chúng tôi cho các mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân.

● Các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết

Chính sách bảo mật này của Piktina VietNam không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang tông tin điện tử, ứng dụng của Piktina VietNam hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà Piktina VietNam không điều hành hoặc kiểm soát.

● Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi Piktina VietNam.

Piktina VietNam có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina của Piktina VietNam sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách bảo mật này, quý Khách hàng/Đối tác đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Piktina VietNam.

● Hiệu lực và chuyển tiếp

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 15/05/2022.

Các Dữ liệu cá nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Piktina, Điều khoản sử dụng chung đã được Piktina VietNam công bố tại địa chỉ website: https://piktina.com/. Khách hàng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).

go to top