Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý Khách hàng đến với ứng dụng Piktina của Công ty TNHH PIKTINA VIETNAM. 

Ứng dụng Piktina là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Piktina”) trong lĩnh vực kinh doanh quần áo, giày dép và phụ kiện đã qua sử dụng được phát triển bởi Công ty TNHH PIKTINA VIETNAM. Công ty TNHH PIKTINA VIETNAM (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Piktina”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316978807 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/10/2021. 

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng ứng dụng Piktina (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng Piktina để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua sàn TMĐT Piktina (sau đây gọi là “Dịch vụ”). 

A. Quy định chung

Dịch vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội chia sẻ sản phẩm đã qua sử dụng giữa người mua (“Người mua”) và người bán (“Người Bán”) (được gọi chung là “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự giữa Người Mua và Người Bán được xác lập tại thời điểm Người Mua đặt hàng thành công và được Người Bán xác nhận thành công qua ứng dụng Piktina. Piktina là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, chuyển phát giữa Người Mua và Người Bán liên quan đến đơn hàng đặt qua ứng dụng Piktina. Piktina không can thiệp giữa các Người Sử Dụng. Piktina có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. Piktina bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên ứng dụng Piktina theo mục C bên dưới.

Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận pháp lý giữa Quý khách hàng và Công ty khi Quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng Piktina và sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT Piktina.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng Piktina. Quý khách hàng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi Piktina tại từng thời điểm trên ứng dụng Piktina.

Piktina bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Piktina cho là phù hợp.

Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên ứng dụng Piktina.

Quý khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng ứng dụng Piktina và sử dụng Dịch vụ thông qua Piktina.

Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng Piktina, sử dụng Dịch vụ trên sàn TMĐT Piktina sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là Quý khách hàng có xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó. 

B. Quyền riêng tư

Piktina coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Piktina cung cấp Chính Sách Bảo Mật Thông Tin tại ứng dụng Piktina để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Piktina. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết cách thức Piktina thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên ứng dụng Piktina, Người Sử Dụng:

 • cho phép Piktina thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 • đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên ứng dụng Piktina sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Piktina; và
 • sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

C. Tài khoản và bảo mật

Tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Quý khách có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Piktina cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Piktina không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩmhoặc dịch vụ khác mà Piktina cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi Quý khách sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Piktina.

Quý khách đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo Quý khách sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên ứng dụng Piktina, và (c) thông báo ngay lập tức với Piktina nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của Quý khách. Quý khách phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

Quý khách đồng ý rằng Piktina có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ ứng dụng Piktina bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Sử Dụng này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở ứng dụng Piktina), (f) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Piktina. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Piktina (tại đây). Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Sử Dụng, Người Sử Dụng phải liên hệ với Piktina sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

Quý khách chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Piktina nếu Quý khách đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng này.

D. Vi phạm điều khoản dịch vụ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

 • Xóa danh mục sản phẩm;
 • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
 • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
 • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;
 • Cáo buộc hình sự;
 • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Piktina.

7.2   Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên ứng dụng Piktina của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ Piktina:

 • Gửi yêu cầu hỗ trợ qua Ứng dụng Piktina  

E. Cam kết và đảm bảo của Piktina

 • Cam kết và đảm bảo này áp dụng cho dịch vụ cung cấp bởi Piktina hoặc đơn vị được Piktina ủy quyền nhằm bảo đảm giao dịch minh bạch giữa Người Mua và Người Bán và tránh các rủi ro về trách nhiệm pháp lý. Khoản tiền thanh toán cho đơn hàng của Người Mua sẽ được lưu giữ bởi Piktina hoặc đơn vị được Piktina ủy quyền và Piktina sẽ thanh toán cho Người Bán khi đơn hàng được xác nhận từ Người Mua hoặc không phát sinh bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại của Người Mua về đơn hàng trong thời gian quy định theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Piktina. 

Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán sẽ không được áp dụng tại Điều Khoản Sử Dụng tại Piktina.

 • Người Bán sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền Người Mua đã thanh toán cho đơn hàng.
 • Trường hợp tài khoản ngân hàng của Người Bán không thể nhận hoặc Người Bán không thể liên lạc được, Piktina sẽ liên lạc với Người Bán bằng các thông tin do Người Bán cung cấp. Trong trường hợp Người Bán không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày khoản tiền thanh toán của Người Mua đến hạn thanh toán cho Người Bán nhưng Piktina chưa chuyển được cho Người Bán, Piktina sẽ xử lý khoản tiền này theo quy định pháp luật.
 • Phạm vi áp dụng của cam kết và đảm bảo của Piktina được áp dụng cho tất cả giao dịch trên Ứng dụng Piktina. 
 • Thông tin cá nhân của Người Bán và Người Mua cung cấp cho Piktina hoặc được thu thập trong thời gian sử dụng Dịch vụ của Piktina theo thỏa thuận và quy định tại Chính sách Bảo mật Thông tin
 • Người Bán/Người Mua phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang Piktina. Piktina có quyền yêu cầu Người Bán hoặc Người Mua cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển. Người Bán/Người Mua theo đây chấp thuận cho Piktina sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng ứng dụng Piktina của Người Bán/Người Mua. Ngoài ra, Người Bán/Người Mua ủy quyền cho Piktina sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Piktina cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người Bán/Người Mua với các tổ chức khác như ngân hàng của Người Bán/Người Mua. Để biết thêm thông tin về cách thức Piktina xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

F. Vận chuyển

Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Piktina sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Piktina, Người Bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Piktina tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

 • Người Bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Piktina Đảm Bảo.
 • Người Sử Dụng hiểu rằng Người Bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người Bán đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Piktina sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó.

G. Quyền và Trách nhiệm của Người Bán

Quyền của Người Bán: 

 • Người Bán được nhân viên của Piktina hỗ trợ hướng dẫn sử dụng các tính năng hỗ trợ bán hàng trên ứng dụng Piktina.
 • Người Bán được quyền đăng bán sản phẩm trên ứng dụng Piktina với đầy đủ thông tin về Người Bán và thông tin về sản phẩm và dịch vụ cung cấp. 
 • Piktina sẽ thông báo đến Người Bán về việc phát sinh đơn hàng, trạng thái đơn hàng và tiền thanh toán từ phía Người Mua. 
 • Giá sản phẩm được Người Bán toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Mua cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người Bán sẽ không yêu cầu Người Mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

Trách nhiệm của Người Bán: 

 • Người Bán cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo độ hoàn chỉnh, chính xác của các thông tin liên quan đến việc mua bán cũng như cung cấp dịch vụ chẳng hạn thông tin liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng tồn kho của sản phẩm bán trên Piktina. 
 • Người Bán không được phép đăng tải thông tin sản phẩm không thuộc danh mục ngành hàng áp dụng giao dịch trên Piktina hoặc đăng tải thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn thông tin về sản phẩm, dịch vụ cung cấp.  
 • Người Bán đảm bảo việc Người Mua sẽ nhận được hàng đúng khung thời gian dự kiến giao hàng quy định theo Chính sách giao hàng của Piktina.  
 • Người Bán đảm bảo tồn kho hàng hóa khi đăng bán và cam kết theo Chính sách trả hàng  và hoàn tiền trong trường hợp không đảm bảo được hàng hóa và phải hủy đơn hàng. 
 • Người Bán thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. 
 • Người Bán đảm bảo việc sở hữu năng lực, quyền và khả năng hợp pháp để cam kết các Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Người Bán chỉ sử dung Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng. 
 • Người Bán đồng ý bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của Piktina thì Piktina được quyền áp dụng chính sách chế tài đối với hành vi vi phạm và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này theo quyết định và chính sách của Piktina. 
 • Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Bán đồng ý rằng Piktina có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

H. Quyền và Trách nhiệm của Người Mua

Quyền của Người Mua: 

 • Tùy theo thời điểm kết nối giữa Pikitna với kênh thanh toán của bên thứ ba, Người Mua đặt hàng trên Piktina được quyền chọn một trong các phương thức thanh toán sau: 
  • Thanh toán khi nhận hàng (COD) 
  • Ứng dụng Zalopay/ATM  
  • Ứng dụng Zalopay kết nối thẻ Visa/Master/JCB
 • Người Mua chỉ có thể thay đổi phương thức thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
 • Người Mua có nhu cầu hủy đơn hàng vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Piktina để được tư vấn và hỗ trợ xử lý yêu cầu: 

Nghĩa vụ của Người Mua: 

 • Người Mua đảm bảo việc sở hữu năng lực, quyền và khả năng hợp pháp để cam kết các Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Người Mua chỉ sử dung Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng. 

Lưu ý: Piktina không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở trên. Piktina bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.  

Piktina sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Piktina.

Hiện tại, Piktina có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Piktina thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ Piktina.

I. Phí

 • Nếu Điều Khoản Sử Dụng này không có bất kỳ quy định nào khác hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác. Đối với Người Mua, Người Mua hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Piktina. Nếu Piktina cập nhật quy định về Điều Khoản Sử Dụng hoặc thỏa thuận khác giữa Piktina và Người Mua thì Piktina có trách nhiệm thông báo đến Người Sử Dụng. 
 • Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Piktina có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Piktina và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua. Piktina sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người Bán chi trả nếu có yêu cầu.

Phí Hoa Hồng:

  • Đối với Người Bán, Piktina áp dụng phí hoa hồng cố định (“Phí Hoa Hồng”) đối với tất cả các giao dịch Sản phẩm được thực hiện thành công qua sàn giao dịch trực tuyến Piktina (không áp dụng cho đơn hàng bị hủy hoặc bị áp dụng hoàn tiền đối với toàn bộ đơn hàng). Phí Hoa Hồng là 20% (hai mươi phần trăm  của tổng giá trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển, và không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Phí Hoa Hồng được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư Tài khoản Piktina của Người Bán.
 • Ngoài Phí Hoa Hồng, Piktina có thể khấu trừ các khoản phí phải trả và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua. Piktina sẽ thông báo đến Người Sử Dụng chi tiết nội dung và số tiền khấu trừ qua thông tin liên hệ của Người Bán.

J. Tranh chấp

Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người Bán và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Piktina sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.

 • Mỗi Người Bán và Người Mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Piktina hoặc các công ty liên kết của Piktina (trừ trường hợp Piktina hoặc các công ty liên kết của mình là Người Bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên ứng dụng Piktina hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.
 • Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Cam Kết và Đảm Bảo của Piktina có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Piktina để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Piktina sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Piktina.

K. Phản hồi

Piktina luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Piktina cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Piktina dưới đây:

(ii) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.
(iii) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
(iv) Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
(v)  Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

L. Điều khoản chung 

Các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại phát sinh từ và/hoặc liên quan đến điều khoản sẽ được các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và có thông báo bằng văn bản. Trường hợp các bên không tự thương lượng được trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm có thông báo bằng văn bản về tranh chấp thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa Án Nhân Dân có thẩm quyền theo luật pháp của Việt Nam.

N. Phụ lục 3

CÁC BIỆN PHÁP VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

(Đính kèm Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, ngày 15/05/2022 của Công ty TNHH Piktina VietNam) 

Công ty TNHH Piktina VietNam (“Piktina VietNam”) và Nhà cung cấp dịch vụ (Đối tác) có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp hàng hóa được cung cấp cho Khách hàng thông qua Ứng dụng Piktina. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Piktina sẽ do Piktina Việt Nam chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên, khách hàng.

Khi phát sinh tranh chấp, Piktina VietNam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Piktina VietNam. Quý khách hàng có thể thực hiện khiếu nại dịch vụ theo các cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với Đối tác

Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ cung cấp hàng hóa của Đối tác trực tiếp với Đối tác. Trong trường hợp này, Đối tác có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Khách hàng theo cam kết dịch vụ của mình.

Cách 2: Khiếu nại thông qua Piktina VietNam

Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ cung cấp hàng hóa của Đối tác thông qua Piktina VietNam theo quy trình sau:

– Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp. Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại đến tổng đài của Piktina VietNam bằng một trong các hình thức sau: email tới [email protected] và cung cấp mã đơn đặt dịch vụ để được giải quyết khiếu nại.

– Bước 2: Trong vòng 03 ngày, Piktina VietNam sẽ xác thực thông tin khiếu nại, kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin và thông báo cho các bên liên quan. Piktina VietNam sẽ đề nghị Khách hàng cung cấp các bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại cho Nhà cung cấp.

– Bước 3: Trong vòng 10 ngày, Piktina VietNam liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp để giải quyết khiếu nại.

–  Bước 4: Giải quyết tranh chấp theo thương lượng, hòa giải nếu thương lượng/hòa giải thành.

–  Bước 5: Nếu thương lượng hòa giải không thành tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) hoặc tòa án có thẩm quyền tùy từng trường hợp.

Các Đối tác, Khách hàng có trách nhiệm, chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối tác phải là bên chủ động tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại của Khách hàng. Piktina VietNam sẽ phối hợp, hỗ trợ các bên trong việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Đối tác và Khách hàng. Piktina VietNam sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Đối tác nếu được bên có liên quan đến tranh chấp đồng ý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Sau khi Đối tác và Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Đối tác có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết cho Piktina VietNam. Trường hợp Đối tác có lỗi, cố ý thực hiện các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử đã Piktina VietNam công bố trên website, Ứng dụng Piktina, thì Piktina VietNam sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm (chế tài) tương ứng.

Piktina VietNam tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các Đối tác của Piktina VietNam cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ các cam kết, trách nhiệm đối với Khách hàng theo chính sách chất lượng đã công bố. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi có tính chất tương tự gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là không thể chấp nhận trong cộng đồng Piktina VietNam và người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

 

Cập nhật: 30/10/2022

go to top