Điều khoản và Điều kiện cho người bán

I. Cam kết chung

1. Giá sản phẩm được Người Bán toàn quyền quyết định. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Mua cần thanh toán và Người Bán sẽ không yêu cầu Người Mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.
2. Người Bán cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo độ hoàn chỉnh, chính xác của các thông tin liên quan đến việc mua bán cũng như cung cấp dịch vụ chẳng hạn thông tin liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng tồn kho của sản phẩm bán trên Piktina.
3. Người Bán không được phép đăng tải thông tin không được phép đăng tải thông tin sản phẩm không thuộc Danh mục hàng hóa được phép giao dịch trên Piktina cũng như thông tin không chính xác hoặc có thể gây nhầm lẫn về sản phẩm cung cấp.
4. Người Bán đảm bảo việc Người Mua sẽ nhận được hàng đúng khung thời gian dự kiến giao hàng quy định theo Chính sách giao hàng của Piktina. 
5. Người Bán đảm bảo tồn kho hàng hóa khi đăng bán và cam kết theo Chính sách trả hàng và hoàn tiền trong trường hợp không đảm bảo được hàng hóa và phải hủy đơn hàng.
6. Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền có đi kèm với hoàn trả hàng nào được Piktina chấp thuận, Piktina sẽ kết nối Người Mua và Đơn vị vận chuyển để thực hiện việc hoàn trả đơn hàng theo địa chỉ do Người Bán cung cấp. Nếu Người Bán từ chối nhận lại hàng hay nỗ lực giao hàng thất bại sau 3 (ba) lần giao, Người Bán hiểu và đồng ý rằng, trong trường hợp này, Piktina có toàn quyền định đoạt sản phẩm đó theo bất kỳ cách nào phù hợp và Người Bán sẽ bị coi là đã từ bỏ tất cả các quyền đối với sản phẩm đó, bao gồm doanh thu từ Người Mua.
7. Người Bán cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
8. Người Bán đảm bảo việc sở hữu năng lực, quyền và khả năng hợp pháp để cam kết các Điều Khoản Dịch Vụ này.
9. Người Bán chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Sử Dụng này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.
10. Người Bán đồng ý bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của Piktina thì Piktina được quyền áp dụng chính sách chế tài đối với hành vi vi phạm và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này theo quyết định và chính sách của Piktina.
11. Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Bán đồng ý rằng Piktina có thể, bằng chi phí của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi nhằm thúc đẩy các giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu, hoàn phí hoặc các chương trình khuyến mãi khác được Piktina áp dụng vào từng thời điểm. 
12. Người Bán hiểu và đồng ý rằng, trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Người Mua và Người Bán hoặc Người Bán và Piktina, Piktina có quyền được trích xuất, sử dụng các dữ liệu từ các giao dịch liên quan để làm bằng chứng giải quyết tranh chấp theo Quy trình xử lý khiếu nại của Piktina. Đồng thời, khi được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và hợp pháp, Piktina có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin liên quan bao gồm các thông tin về giao dịch, sản phẩm, thời gian, địa điểm…để phục vụ công tác điều tra. 

II. Danh sách những mặt hàng được và không được phép kinh doanh tại Piktina

1. Danh sách những mặt hàng được phép kinh doanh:

 • Thời trang nữ, nam, trẻ em
 • Túi xách
 • Giày dép
 • Phụ kiện (khăn choàng, thắt lưng, kính mát, vv)

2. Danh sách những mặt hàng không được phép kinh doanh:

 • Những sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ sau khi đã qua sử dụng bao gồm: áo lót, áo ngực, quần lót, các trang phục định hình, trang phục bơi, áo ngực thể thao, quần thể thao.
 • Người Bán chỉ được phép đăng bán những sản phẩm trên có kèm nhãn mác đầy đủ và/hoặc còn trong bao bì từ nhà sản xuất.
 • Những trang sức dùng để xỏ vào cơ thể

3. Yêu cầu chất lượng:

 • Mới; đã qua sử dụng và trong tình trạng có chất lượng còn tốt có thể tái sử dụng; vintage

III. Điều khoản về sở hữu trí tuệ

1. Người Bán tại Piktina cam kết và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm mình đăng bán tại Piktina là hàng chính hãng và không bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật.
2. Người Bán không được sử dụng các hình ảnh, hoặc từ khoá chỉ các nhãn hiệu khác với nhãn hiệu của sản phẩm mình đăng bán.
3. Người Bán không được sử dụng hình ảnh, và nội dung được sáng tạo bởi một cá nhân hoặc tổ chức khác trong hoặc ngoài Piktina.

IV. Yêu cầu hình ảnh

1. Người Bán cam kết những hình ảnh đăng bán trên Sàn TMĐT Piktina thể hiện một cách chính xác, trung thực sản phẩm thực tế được đăng bán, bao gồm các thuộc tính, tình trạng, và màu sắc sản phẩm. Người Bán nên sử dụng những hình ảnh được chụp trong ánh sáng tự nhiên, trung tính.
2. Người Bán không được dùng những hình ảnh có tính chất khiêu dâm, chứa yếu tố bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc thể hiện việc lưu hành các chất cấm và các sản phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Nhà nước Việt Nam không cho phép.

V. Quy tắc ứng xử

1. Không chủ động đề nghị các thành viên khác thực hiện giao dịch ngoài Sàn TMĐT Piktina
2. Cư xử hòa nhã, thân thiện, và tôn trọng các thành viên khác trong cộng đồng Piktina
3. Nghiêm cấm mọi hành vi spam

VI. Phí Hoa Hồng

Piktina áp dụng phí hoa hồng cố định (“Phí Hoa Hồng”) đối với tất cả các giao dịch được thực hiện thành công qua sàn giao dịch trực tuyến Piktina (không áp dụng cho đơn hàng bị hủy hoặc bị áp dụng hoàn tiền đối với toàn bộ đơn hàng). Phí Hoa Hồng là 20% (hai mươi phần trăm của tổng giá trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển, và không bao gồm thuế giá trị gia tăng). Phí Hoa Hồng được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư Tài khoản Piktina của Người Bán.

VII. Thanh toán

Piktina có trách nhiệm tổng kết, và gửi các báo cáo đối soát định kỳ cho Người Bán 02 (hai) lần/tháng vào ngày 1 và ngày 16 hàng tháng, trong đó liệt kê các giao dịch được thực hiện thành công trong khung thời gian đối soát; trong đó, những giao dịch thành công là những giao dịch đã hết thời gian cho phép Người Mua gửi yêu cầu huỷ, hoặc áp dụng hoàn tiền theo Điều Khoản Dịch Vụ của Piktina. Người Bán phải thông báo cho Piktina những điểm không hợp lý nếu có trong các báo cáo đối soát trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phát hành báo cáo đối soát.

Nếu Người Bán không có phản hồi về tính chính xác của báo cáo đối soát thì Piktina mặc định hiểu là Người Bán hoàn toàn đồng ý với số tiền ghi có trong báo cáo và sẽ tiến hành thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng cho Người Bán vào ngày làm việc thứ tư kể từ ngày phát hành báo cáo đối soát. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày thanh toán sẽ được mặc định là ngày làm việc liền kề sau đó.

VIII. Phí Phát Sinh Theo Lần

Để đảm bảo hạn chế tối đa trải nghiệm xấu cho Người Mua, Người Bán có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Điều Khoản, Điều Kiện, và các Chính Sách của Piktina. Trong vòng 3 (ba) ngày lịch kể từ thời điểm Người Bán nhận được thông báo yêu cầu giải trình về việc vi phạm, Người Bán có thể đề nghị Piktina xem xét lại việc thu phí phát sinh theo lần bằng cách liên hệ Piktina Care qua email [email protected] hoặc phần LiveChat trên ứng dụng Piktina. Nếu việc thu phí được áp dụng, Người Bán đồng ý thanh toán các khoản phí theo quy định tại bảng bên dưới vô điều kiện:

Lỗi của Người Bán

Diễn Giải

Mức phạt

Huỷ đơn hàng

Người Bán chủ động huỷ đơn hàng do hết hàng áp dụng từ lần huỷ thứ 2.

Người Bán không xác nhận đơn hàng trong khung thời gian cho phép, áp dụng từ lần xác nhận đơn hàng chậm thứ 2.

200,000/đơn hàng

Xác nhận đơn hàng nhưng không gửi hàng

Người Bán xác nhận đơn hàng nhưng không gửi hàng trong thời gian gửi hàng bắt buộc và không thông báo với Piktina cũng như Người Mua.

500,000/đơn hàng

Hàng bị trả về do không đúng với hình ảnh và mô tả sản phẩm

Sản phẩm của Người Bán khác một phần hoặc khác hoàn toàn với hình ảnh và mô tả sản phẩm được chính Người Bán đăng trên Piktina, áp dụng từ lần vi phạm thứ 3 trở đi.

100,000/đơn hàng

IX. Tiêu chuẩn vận hành khác

1. Người Bán không được vi phạm quy định đăng bán sản phẩm.
2. Người Bán không được có hành vi lợi dụng chính sách sàn giao dịch của Piktina, có nghĩa là Người Bán chủ động mời Người Mua tiến hành thực hiện giao dịch ngoài sàn TMĐT Piktina, bằng cách giao dịch trực tiếp, hoặc thông qua một sàn TMĐT khác. Người bán tìm hiểu thêm thông tin tại Chính sách xử lý gian lận của Piktina. 
3. Người Bán không được đăng bán hàng giả, hàng nhái. Người Bán được coi là vi phạm khi Người Bán cố tình đăng bán sản phẩm:
là hàng giả hoặc hàng nhái của một sản phẩm đã có mặt chính thức trên thị trường.

 • chứa một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trên chính sản phẩm đó, bao bì của sản phẩm hoặc vị trí khác có liên quan mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.
 • có chứa thiết kế đã được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó.
 •  

Người Bán sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn nếu không đáp ứng được điều kiện vận hành (2) hoặc (3) trong danh sách Tiêu chuẩn vận hành trên.

Cập nhật: 20/05/2022.

go to top