Piktina – Bất chấp những cuộc khủng hoảng lớn, những người Syria đã đổi mới theo