Piktina – NTK Trần Hùng là một trong những tên tuổi của làng mốt Việt đặt