Piktina – Lấy cảm hứng từ thời trang, Vespa và Dior đã có màn hợp tác