Piktina – Bế tắc giữa các thương hiệu thời trang nhanh của Trung Quốc leo thang