Piktina – Võ Hồng Mai là cô bạn sinh năm 2000, một GenZ cực năng động