Piktina – Mẫu giày cực độc đáo của MSCHF trông giống khung bó bột trong y