Piktina – Chiếc túi nơ xuất hiện cùng Jennie trong loạt ảnh quảng cáo cho dòng