Piktina – Suit trở thành trang phục gây ấn tượng trên thảm đỏ các sự kiện