Hô biến cho chiếc áo sơ mi trông có vẻ nhàm chán của bạn thành những cái áo mới tinh mà nhiều người không nhận ra đó chỉ là từ một cái áo mà thôi.

Cách 1: cài 2 – 3 cúc ở giữa rồi buộc 2 vạt áo lại với nhau. Giấu vạt áo đã buộc vào trong áo quây, có thể để trễ vai để thêm phần sexi. 

Cách 2: đan chéo 2 vạt áo vào phía trong áo quây. 

Cách 3: cài cúc thứ 2, và thứ 3. Phần còn lại cho vào trong áo quây phía sau. 

Cách 4: sơ vin chéo 2 vạt áo 

Cách 5: cài khuyết thứ 1 và thứ 2 lên cúc 1, cài khuyết thứ 3 và 4 lên cúc 2.

Cách 6: cài cúc thứ 2, 3. Xỏ 2 vạt áo qua khe hở giữa 2 chiếc cúc.

Cách 7: quấn áo sơ mi thành áo quây. 2 tay áo buộc thắt trước ngực

Cách 8: y như cách trên, thay đổi bằng cách buộc 2 tay áo lên cổ.

Cách 9: xỏ 2 vạt áo qua đỉa dây lưng.

Cách 10: bỏ 1 bên ống tay áo thành áo lệch vai rồi xỏ tay áo còn lại vào giữa hàng khe cúc.

Cách 11: mặc ngược áo lại.

Cách 12: thêm một chiếc croptop bên ngoài.

Cách 13: quấn thêm turban ngang hông.

Cách 14: quấn thêm một chiếc turban ở ngực.

Cách 15: dùng 1 chiếc khăn mỏng bọc vào từng cúc áo.

Cách 16: cài cúc thứ 2 và thứ 3, cài cúc thứ 4 lên khuyết 1.

Cách 17: mặc 2 chiếc sơ mi, xỏ 2 tay áo thừa vào khe giữa các hàng cúc hoặc buộc chúng lại với nhau.

Cách 18: gấp cổ áo, quấn ngang ngực, 2 tay áo buộc ra phía sau.

Cách 19: quấn sơ mi ngang ngực, cài cúc và buộc thắt 2 tay áo. 

Hãy đến Piktina để cùng xem những mẫu áo đang có sẵn của bọn mình nhé

 

Spread the love