Piktina – Thương hiệu Couple TX có triết lý thiết kế và sản xuất riêng nhằm đi theo hướng thời trang bền vững.

Phát triển bền vững là một trong những ưu tiên và mục tiêu hàng đầu của Couple TX. Thương hiệu này hướng đến những sản phẩm được làm từ chất liệu thân thiện môi trường, kết hợp với công nghệ sản xuất tiên tiến, mang lại tính ứng dụng cao trong đời sống thường nhật.

Local brand này có triết lý thiết kế và sản xuất 4R nhằm đưa mọi công đoạn đi theo hướng bền vững tối ưu nhất. Cụ thể bao gồm những gì?

Redesign: Tư duy sinh thái học và bền vững trong thiết kế, sản xuất sản phẩm. Bên cạnh đó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, quan tâm đến tác động môi trường và hệ sinh thái.

Reduce: Giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường.

Reuse: Gia tăng vòng đời sản phẩm hoặc tạo ra công năng mới, từ đó tận dụng triệt để giá trị sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tài chính.

Recycle: Phân loại và tái chế thành phẩm các nguyên liệu thô. Làm đầu vào cho một chu trình sản xuất mới.

Có nhiều nguyên liệu xanh mà Couple TX sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm, trong đó đặc biệt là vải từ bã cà phê được ứng dụng rộng rãi. Những sản phẩm được gán nhãn “Green EX” của thương hiệu này được sản xuất hầu như theo các tiêu chí thời trang bền vững.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết: Triết lý thiết kế và sản xuất 4R của thương hiệu local brand Việt Nam

 

Giang (Tổng hợp)

Spread the love