Piktina – Tủ đồ của Miss World Vietnam 2023 – Huỳnh Trần Ý Nhi có sự