Piktina – Áo bra trở thành item chính trong những trang phục được các nhà mốt