Piktina – Theo ghi nhận trong làng mốt hiện tại, những item mang nét cổ điển,