Piktina – Trong chiến dịch “Sống một đời có lãi”, ngân hàng Vietinbank đã phát hành