Piktina – NTK Vũ Việt Hà lan toả thông điệp thời trang bền vững, thân thiện