Piktina – Sau nhiều năm tạm dừng việc tổ chức show diễn thời trang, Victoria’s Secret