Piktina – Trong khoảng thời gian làm việc cho nhiều thương hiệu thời trang lớn, Uyên