Piktina – Nhiều thương hiệu xa xỉ trên thế giới đang đặt cược vào những chiếc