Piktina – Paris Fashion Week 2023 vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của giới