Piktina – Nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên – Kim Jong Un gây chú