Piktina – Màu đen đi với màu trắng, tạo thành cách phối màu kinh điển trong