Piktina – Có mặt trong khuôn khổ street style của Seoul Fashion Week 2023, TikToker Phạm