Piktina – Với 2 gam màu nhã nhặn xanh – trắng phù hợp cho không khí