Piktina – Cô bạn Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang) gây chú ý với phong cách