Piktina – Rosé (BLACKPINK) thường xuyên đi dép lê khi xuất hiện tại sân bay, nhưng