Piktina – Năm nay, hứa hẹn những tiến bộ và đổi mới trong ngành thời trang