Piktina – Thảo Nhi Lê là một trong những nàng hậu theo đuổi phong cách quyến