Piktina – Nhà thiết kế Charles de Vilmorin (24 tuổi), đảm nhận vai trò Giám đốc