Piktina – Những bộ trang phục này khiến nhiều người liên tưởng đến các hiện tượng