Piktina – Hồ Ngọc Hà được khen ngợi khi cắt khăn Chanel may thành váy cực