Piktina – Các công tố viên cho biết, Peter Nygard (82 tuổi) đã dụ dỗ phụ