Piktina – Với chủ đề tái chế trang phục từ những nguyên liệu như: nilon, giấy