Piktina – Ngày nay, đồ si đang được giới trẻ ngày càng ưa chuộng và săn