Piktina – Herbie Mensah là một người có tâm hồn “nghiện” mua sắm, từng làm mẫu