Piktina – Nhiều người nổi tiếng lên đồ cầu kỳ khi hoà mình vào không khí