Piktina – Nhà mốt đến từ Mỹ công khai gửi lời xin lỗi đến người dân