Piktina – Quỳnh Anh là một trong những chân dài được thương hiệu VITELLI lựa chọn