Piktina – Sự tối giản nhưng đem lại ứng dụng cao chính là ưu điểm vượt