Piktina – Phan Đăng Hoàng, chàng trai 22 tuổi gây tiếng vang lớn tại kinh đô