Piktina – Phạm Bảo Luận là một trong những nam stylist được nhiều ngôi sao nổi