Piktina – Peach Fuzz, màu đào hồng cam là màu chủ đạo của năm 2024. Sắp