Piktina – Việc Boohoo tiến vào thị trường Pakistan đang khiến nhiều người đặt ra dấu