Piktina – Cuộc khủng hoảng khí hậu dẫn đến những thay đổi về môi trường ở