Piktina – Gil Lê cùng các cộng sự mới đây vừa tổ chức ra mắt hoành