Piktina – Gây chú ý với màn debut trong nhóm nhạc TEMPEST, Hanbin – Ngô Ngọc