Piktina – Nhờ con mắt của một giảng viên về thời trang, nữ diễn viên Midu